WARUNKI OGÓLNE

1. Właścicielem Sklepu Internetowego no10.pl jest Marba-Sport spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Gdyńska 69A, 80-209 Miszewko, NIP: 589-202-76-42, REGON: 365045787, tel. 58 687 05 34.

2. Sklep Internetowy no10.pl, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem no10.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

3. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego no10.pl, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym no10.pl, dostarczania zamówionych produktów Kupującemu, uiszczania przez Kupującego ceny sprzedaży, uprawnienia Kupującego do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

4. Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie Internetowym no10.pl są podane w złotych polskich i zawierają VAT (są cenami brutto).

5. Wszystkie ceny Towarów dostępnych w Sklepie Internetowym no10.pl są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego i nie stanowią oferty w myśl art. 66 ust. 1 kodeksu cywilnego.

 

REJESTRACJA W SKLEPIE INTERNETOWYM NO10.PL

6. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym no10.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko, adres e-mail oraz hasło, zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego no10.pl oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Kupującego.

7. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym no10.pl każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

8. Rejestracja w Sklepie Internetowym no10.pl jest bezpłatna.

 

PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

9. Podany przez Kupującego adres e-mail i telefon mogą zostać wykorzystane wyłącznie do celów realizacji składanych zamówień.

10. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Kupującego formularza zamówienia, udostępnionego na stronie Sklepu Internetowego no10.pl.

11. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane. Prawidłowo wypełniony formularz powinien zawierać: nazwę, kolor, rozmiar i ilość produktów oraz imię i nazwisko odbiorcy, dokładny adres dostawy, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail Kupującego oraz informację o wybranej formie płatności i dostawy.

12. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, no10.pl zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia. O zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Kupującego.

13. Zakupione Towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.

14. Kupujący posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia. Możliwe są też inne niż standardowe formy dostawy Towaru (po uprzednim indywidualnym ustaleniu za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie).

15. Kupujący podczas zakupu Towaru może wybrać formę płatności: przy odbiorze osobistym, pobranie, przelew tradycyjny, Przelewy24 (szybki przelew, karta płatnicza, BLIK) lub Blue Media (szybki przelew, karta płatnicza, BLIK). Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068 oraz Blue Media S.A., ul. Powstańców Warszawy, 81-718 Sopot, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000320590, NIP 5851351185, Regon 191781561. Kupujący, który deklaruje w formularzu zamówienia odbiór osobisty, przed odbiorem paczki jest zobowiązany skontaktować się z firmą w celu potwierdzenia możliwości odbioru zamówionego Towaru. Odbiór osobisty jest możliwy wyłącznie pod adresem: ul. Gdyńska 69a, 80-209 Miszewko.

16. Koszty przesyłki są pokrywane przez Kupującego. W określonych przypadkach, o ile dopuszcza je Marba-Sport, opłata za dostawę zamówionych Towarów może być przerzucona na Marba-Sport.

17. Zamówienia można składać 24h/7dni, przez cały rok. Zamówienia złożone po 16.30 w dni powszednie oraz w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą w następujący po nich dzień roboczy. Zamówienia realizowane są w terminie 1-3 dni od momentu otrzymania wpłaty. Przy płatnościach kartą płatniczą czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji. Do tego czasu należy doliczyć 1-2 dni na dostawę przesyłki przez firmę przewozową.

18. Sklep zastrzega sobie prawo czasowego braku Towaru lub określonego rozmiaru/koloru, o czym Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany.

19. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności finansowej za niedostarczenie przesyłki z powodu błędnie podanego adresu przez Kupującego. Ponowna wysyłka Towaru odbywa się na koszt Kupującego.

20. Część asortymentu, np. Towary o dużych gabarytach, wysyłana jest w formie wymagającej samodzielnego montażu. Do przesyłki dołączona jest wówczas instrukcja.

21. Kupony rabatowe mają określony przez Sklep termin ważności. Towary wyprzedażowe lub przecenione nie podlegają dodatkowym rabatom.

 

GWARANCJA I REKLAMACJE

22. Sprzedający odpowiada wobec Kupującego z tytułu wad fizycznych bądź prawnych Towaru.

23. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.

24. Towary oferowane w Sklepie Internetowym no10.pl są objęte gwarancją producenta i dostarczane z odpowiednimi kartami gwarancyjnymi o ile takowe są przewidziane przez importera/producenta. W innych przypadkach podstawą do reklamacji jest dowód zakupu Towaru.

25. W przypadku reklamacji należy kontaktować się ze Sklepem Internetowym no10.pl pod adresem sklep@no10.pl lub z odpowiednim serwisem, o ile jego adres został podany na karcie gwarancyjnej. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest karta gwarancyjna, którą Kupujący otrzymuje wraz z zamówionym Towarem.

26. Kupujący jest zobowiązany sprawdzić zawartość paczki w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia Towaru lub jego braku w przesyłce, należy sporządzić protokół szkody.

27. W przypadku reklamacji, Kupujący odsyła wadliwy towar w stanie, w jakim został do Kupującego nadany (pomijając wadę), pozbawiając go śladów użytkowania, wraz z formularzem reklamacyjnym i dowodem zakupu pod adres Sklepu Internetowego no10.pl.

28. Koszty transportu związane z uznaną reklamacją ponosi Sprzedający. Firma Marba-Sport zwraca koszt wysyłki Towaru do siedziby firmy w wysokości 12zł. Jeśli waga paczki przekracza 30kg, kwota zwrotu rozpatrywana jest indywidualnie (w takich przypadkach, przed odesłaniem Towaru, prosimy o kontakt z działem reklamacji). Sprzedający nie przyjmuje przesyłek wysyłanych za pobraniem. W przypadku nie uznania reklamacji kupujący, który złożył wniosek reklamacyjny w siedzibie firmy zobowiązany jest do odebrania Towaru na własny koszt w ciągu dwóch miesięcy od otrzymania odmowy.

29. Informujemy, że każdy może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu została udostępniona unikalna platforma internetowa ODR, dostępna pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną Stronę Internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

30. Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.

31. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania Towaru.

32. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować Sklep o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Istnieje możliwość skorzystania ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Kupującemu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

33. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedający zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Kupującego (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy no10.pl), nie później niż 14 dni licząc od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Kupującego. Zwrotu płatności Sklep dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

34. W przypadku odstąpienia od umowy, Kupujący zobowiązany jest przesłać deklarowany Towar wraz z paragonem i formularzem zwrotu (jeśli wcześniej tego nie zrobił) pod adres Sklepu Internetowego no10.pl niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w ciągu 14 dni, licząc od dnia, w którym Kupujący poinformował Sklep o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni.

35. Kupujący zobowiązany jest do poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu Towaru Sprzedającemu.

36. Sklep ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

37. Kupujący odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

38. Kupującemu nie przysługuje prawo do zwrotu produktów, które na Jego życzenie zostały spersonalizowane (np. odzież z nadrukiem).

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

39. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednakże nie podanie tych danych powodować będzie niemożność zrealizowania przez obsługę Sklepu zamówienia. Dane te nie będą przekazywane osobom czy firmom trzecim.

40. Po dokonaniu wysyłki zakupionego Towaru, Sklep internetowy no10.pl, w ramach realizacji umowy z Kupującym jest upoważniony przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

41. Dokonując rejestracji, Kupujący wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Sklep danych osobowych. Dane te jednak są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby wykonania przez Sklep umowy sprzedaży tj. dostarczenia przesyłki i dokonania rozliczeń.

42. Dane osobowe będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa,które określono w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Z 2002r., Nr 101 poz. 926 z późn.zm.) oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych.

43. Każdy Klient ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, prawa ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ichprzetwarzania i usunięcia ich z bazy danych, o czym należy poinformować Biuro Obsługi Klienta (sklep@no10.pl).

44. W przypadku transakcji obsługiwanych przez serwis „Przelewy24” system Sklepu przekazuje firmie „Przelewy24” dane konieczne do realizacji płatności. Serwis „Przelewy24” nie będzie wykorzystywać tych danych w żadnym innym celu.

45. Jeśli Kupujący wyraził zgodę na otrzymywanie newslettera, adres e-mail Kupującego będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie w tym celu. Subskrybenci newslettera w nieregularnych odstępach otrzymują wiadomości związane z aktualnymi promocjami, wprowadzanymi do oferty nowościami czy inne treści związane z działalnością Sklepu. Zapisanie się do newslettera jest gratyfikowane zniżką na zakupy w wysokości 10%, którą można zrealizować, wpisując kod rabatowy otrzymany e-mailem w odpowiednie pole w koszyku. Kod jest jednorazowy, nie ma terminu ważności i można go zrealizować w dowolnym momencie. Nie obejmuje on produktów już przecenionych. Z bazy newsletterowej Subskrybent może wypisać się w dowolnym momencie, informując o tym pracowników Biura Obsługi Klienta telefonicznie, mailowo lub klikając w odpowiednie pole otrzymanej w ramach newslettera wiadomości.

46. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. Z 2002r., nr 101 poz. 926 z późn.zm.) dane mogą być udostępnione podczas kontroli inspektorów GIODO (Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych), a w przypadku naruszeń prawa - organom wymiaru sprawiedliwości.

 

Administratorem danych jest firma:

Marba-Sport spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

ul. Gdyńska 69A

80-209 Miszewko

e-mail: sklep@no10.pl

no10.pl

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

47. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014r. O prawach konsumenta (Dz.U. Z 2014r., poz. 827).

48. W dniach darmowej dostawy promocją (darmową wysyłką) objęte są produkty do 30kg.

 

Data aktualizacji: 2018-04-19 09:29:00

Powered by Comarch e-Sklep ®